Cagliostro’nun en ünlü aktifliği, “Cagliostro Ritusu” ismini verdiği bir okült ritüel sistemini oluşturmasıdır. Bu ritüeller, alşimi, astroloji ve sırlı simgelerin kullanımını kapsar. Ayrıca, “Mısır Ritusları” ismi altında bir dizi inisiyasyon seremonisi tertip ettiği ve Mısır mistisizminin unsurlarını taşıdığı da iddia edilir.

Cagliostro, reel ismiyle Giuseppe Balsamo, 18. asrın ünlü bir okültist ve kara sihircisi olarak öğrenilir. İtalya doğumlu olan Cagliostro, genç yaşlarda okültizm ve alşimi ile ilgilenmeye başladı. Muhtelif ülkelerde gezerek okült bilgilerini genişletti ve bu alandaki ritüelleri ve öğretileri geliştirdi.

3. Aleister Crowley 1875-1947

2. Gilles de Rais 1404-1440

Gilles de Rais, bazı iddialara göre, okült ritüeller reelleştirerek cinsel sapkınlıklar ve cinayetleri kapsayan kara sihir uygulamalarına karışmıştır. Bu iddiaların hakikatliği hakkında kesin bir delil olmamakla beraber, tarihsel kaynaklar onun karanlık ve rahatsız edici bir figür olduğunu göstermektedir.

Gilles de Rais, Orta Çağ Fransası’nın ehemmiyetli aristokratlarından biriyken, aynı zamanda seri bir katil ve kara sihirci olarak da şöhret salmıştır. Çocukları öldürme yargılamaları sebebiyle ulus arasında “Bluebeard” olarak da öğrenilir. Gilles de Rais’in bu cins vahim kabahatleri işlediğine dair tarihi kayıtlar mevcuttur.

1. Cagliostro 1743-1795

Aleister Crowley, 20. asrın başlarında yaşamış olan İngiliz yazar, şair ve okültisttir. “The Great Beast” Büyük Canavar olarak da anılan Crowley, “Thelema” ismini verdiği bir okült öğreti sistemini geliştirmiştir. Crowley, “Doğru İnsan” olarak adlandırdığı bir kavramı öne sürmüş ve hürlükçü, fertsellik ve şahsi efor kavramlarına vurgu yapmıştır.

Crowley, muhtelif okült ritüeller geliştirmiş ve yayımlanmış metinlerde okült bilgilerini paylaşmıştır. Bununla beraber, Crowley’nin çalışmaları yalnızca kara sihir değil, aynı zamanda kendini tanıma, manevi gelişim ve psişik keşif mevzularına da odaklanır.

4. Eliphas Levi 1810-1875

Eliphas Levi, reel ismiyle Alphonse Louis Constant 1810-1875, 19. asrın ehemmiyetli okültistleri arasında yer alan Fransız yazar, feylesof ve sihircidir. Levi, özellikle okültizm, mistisizm ve simgeler mevzularında yazdığı yapıtlarla tanınır. Yaşamı süresince spiritüalizm, astroloji, alşimi ve felsefe gibi bir hayli mevzuyla ilgilenmiştir.

Bu kara sihircilerin yaşamları ve tesirleri karışık ve tartışmalıdır. Tarih ve mitoloji, bu figürlerin çevresinde bir hayli efsane ve hakikatin iç içe geçtiği bir dünya sunar. Öğretileri ve uygulamaları, insanların kendi düşünceleri ve inançları güzergahında değerlendirmeleri gereken konulardır.

Levi, aynı zamanda ünlü “Baphomet” simgesini geliştiren şahıstır. Bu simge, iki cinsiyetin, iyilik ve makûsluğun, yukarıya ve alt dünyanın birliğini temsil eder. Levi’nin Baphomet simgeyi, sonradan çağdaş okültizmde ve pop kültüründe sıkça kullanılan bir simge haline gelmiştir.

Eliphas Levi’nin yapıtları, zaman içinde okültizmin ve spiritüalizmin dağılmasına katkıda bulunmuştur. Levi’nin görüşleri, simgelerin ve ritüellerin insanın manevi mutasyonu ve ruhsal gelişimi üzerindeki tesirini vurgular. Aynı zamanda, dini dogmaların ötesindeki spiritüel kavrayışa da ehemmiyet verir.

Levi’nin en ehemmiyetli yapıtlarından biri, “Dogme et Rituel de la Haute Magie” Yüksek Sihrin Doktrini ve Ritüeli isimli kitabıdır. Bu eserinde, okültizm ve sihir ile alakalı temel mevzuları ele alırken, simgelerin eforuna ve ruhsal gelişime dair fikirlerini paylaşır. Levi, simgelerin insan aklındaki eforunu vurgulayarak, simgeler aracılığıyla insanların kendilerini dönüştürebileceklerini savunur.

Levi’nin hayatı süresince muhtelif güçlüklerle karşılaştığı ve değişik yarıyıllarda değişik görüşleri özümsediği öğrenilir. Bazı etraflarda okültizmi popülerleştirmekle tenkit etilse de, Eliphas Levi’nin yapıtları hâlâ okültizmin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilir ve onun görüşleri çağdaş okültistler tarafından da kıymetli bulunmaktadır.

Kategori: