Doğma sihrime mardinli olan ve bu toprakların tabiatından gelen medyumlardır. Bu medyumlar basmakalıp medyumların aksine yetiştikleri topraklarda yaşayan bir çok cemiyetten etkilenerek kendilerine özel sihir ritüelleri geliştirmiş ve bu sayede Türkiye’nin en iyi medyumları haline gelmiştir. Hristiyan sihircilerden, musevi sihircilerden aldıkları bilgileri kendi bilgileriyle birleştirerek karma sihirler oluşturmuşlar ve bu sihirler sayesinde bir çok sualin üstesinden gelmişlerdir. Bu surattan Mardin medyumları ciddi anlamda öbür medyumlardan 1-2 gömlek üstündürler.

Bu surattandır ki mardin medyumları sihirler mevzusunda uzmanlardır. Usunuza gelebilecek her türlü ak sihir ve kara sihir de sizlere destekçi olacaklardır. Yaptıkları operasyonlara bir kaç misal verecek olursak bağlama sihirleri, aşk sihirleri, papaz sihirleri, ermeni sihirleri, karı koca arasındaki meseleleri gidermek, cin musallatı rehabilitasyonu gibi bir çok operasyonda insanlara destek ederler.

Mardin medyumları tam medyumların yaptığı gibi insanlara bir çok mevzuda ak ve kara sihirler dayanağıyla mesele çözmede destek ederler. Fakat mardin medyumlarını öbür medyumlardan ayıran en büyük özellik kendilerinin karma bir sihir kültürüyle yetişmiş olmaları ve kendilerine özel sihir ritüelleri geliştirmeleridir. Burada beraber yaşamış bir çok cemiyet kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunmuş ve bu sayede değişik sihirler değişik cemiyetlere geçmiştir. Papaz sihri ilk defa mardinde süryani papazlar tarafından müslümanlara öğretilmiş ve buradan da tüm Türkiye’ye dağılmıştır. Bunun gibi ermeni sihri de aynı biçimde mardinden Türkiye geneline dağılmıştır. Bir çok büyünün Türkiye’de ilk olarak ortaya çıkma ve yapılma yeri mardindir.

Mardin medyumları eminlik anlamında öbür medyumlara kıyasla daha eminlerdir. Zira yaşadıkları topraklar ciddi anlamda bir kültür karması olduğu için burada en kabiliyetsiz medyumlar dahi en iyi işleri yapabilmektedir. Doğuştan gelen marifetlerinin yanı gizeme kendilerini geliştirmekte olan mardin medyumları ciddi anlamda hoş işler yapmaktadırlar. Bu surattan bu sualimizin yanıtı netlikle evet olacaktır. Yalnızca dikkat etkeniz gereken şey mardinli olduğunu iddia eden ama hakikatinde mardinli olmayan sahtekarlardır.

Mardin şehrinin medyumlar ve sihirciler mevzusunda en çok personel yetiştiren yeridir. Burada daha evvel geçen öykülerde bir cin kabilesi Hz Muhammed orada kuran-ı kerim okurken onu dinlemiş ve müslüman olmuştur. Cin tepesi ismi verilen bu yerde müslüman cinler yaşamaktadır. Bu ilçede bu cinlerden dolayı insanlar cinlerle içli dışlı olmuşlar ve birlikte yaşamaya adapte olmuşlardır. Bu sayede sihir kabiliyetlerini geliştirmişler ve Mardin ilçesinde en iyi medyumlar ve sihircilerin yetiştiği yer halini almıştır. Mardin Midyat sihircileri bu surattan Türkiye’de önde gelen sihir yapan kişilerdir.

Bu sualin yanıtı tamamen göreceli olduğu için bunu deneyim ederek bilmenizi nasihat ederim. Herkese göre en iyi bir medyum vardır fakat herkesin en iyisi değişiktir. Bu surattan mardin medyumları arasında en iyiyi tanımlayabilmek ismine herkes tarafından iyi olduğu söylenen medyumları seçmelisiniz.

 

Kategori: