Bu ritüelin yapılış biçimi olarak birden fazla cinsi mevcuttur. Bu cinslerin hepsinin de değişik bir ritüeli vardır. Ben sizlere hepsini yüzeysel olarak anlatacağım. Öncelikli olarak sihir yapılmadan evvel bakım yapılması gerekmekte ve bu bakım içinde bireye ait olan ad, anne ismi, doğum tarihi bilgisi ve bunun yanı gizeme harekât yapılacak şahıs ya da şahıslara ait resimler gerekmektedir. Yapılacak olan bakımdan sonra şayet harekât tahtaları sarih ve şahıslar üzerinde koruma yok ise operasyona başlanır.

Öncelikli olarak ilk yöntem uzaktan yapılan ritüeldir. Bu ritüelde şahıs bilgileri üzerinden bireye cinni varlıklar ile erişilir ve şahıs tesir altına alınarak bilinçaltı çalışması yapılır. Bu çalışmada şahsın beynine sizinle ilgili hoş hatıralar vazgeçilir. Her gün düşünde sizi görmesi sağlanır ve bu süreç uzadıkça şahıs daha fazla direnemeyip size geri döner.

Üçüncü yöntem ise yeniden uzaktan yapılan bir harekât cinsi olup bunda da bireye ait eşyalar ya da bireye ait olan saç, ten, tırnak, kan, meni gibi şeyler kullanılarak yapılan bir yöntemdir. Yeniden uzaktan yapılır ama bunun farkı resimle yapılan harekâttan daha kısa müddette tesir vermesidir.

İkinci yöntemimizde ise bireye yedirme içirme yöntemiyle yapılan geri getirme ritüeli vardır. Bunda ufaladığınız bireye medyum tarafından tılsımlanan besin ya da meşrubatların bireye yedirilmesiyle netice alınan bir yöntemdir. Ufaladığınız bireye erişme şöhretsiniz doğrudan ya da dolaylı yoldan var ise bu yöntemi seçim etkeniz öneri edilir.

Geri getirme ritüeli Giden ve sizi terk eden bireyi bu sevgiliniz, eşiniz, nişanlınız olabilir, bu bireyi pişman ederek size geri gelmesini sağlayan ak sihir sınıfında bir sihirdir. Bu sihir genel olarak Dünya genelinde bağlama sihri ardından en çok rağbet edilen ve yaptırılan sihirler arasındadır. Bu kadar rağbet görme nedeni ise 2 seneye kadar olan ayrılıklarda %100 galibiyet sağlamsıdır. 2 senenin üzerinde olan ayrılıklarda galibiyet oranı düşmektedir. Bunu size çalıştığınız medyumda soracak ve size ona göre bilgi verecektir.

Sihir yapılan ve bunun tesirlerine maruz kalan her şahısta kendisinin görmediği ama dışardan onu tanıyanların fark ettiği farklılıklar yaşanmaktadır.

Bu yapılan sihir de seyrek de olsa şahıslarda fiziksel bulgularda görülebilir. Bu bulgular ise

Yedirme içirme yöntemiyle yapılan ritüel en süratli geri getirme ritüeli olarak öğrenilir. Zira bireye doğrudan tılsımlı besinin yedirilmesi ya da meşrubatın içirilmesi ile beraber şahıs aynı dakika içinde tesir altına girer. Bu surattan bu yöntem en süratli geri getirme ritüeli olarak uygulanır.

Bu sualin yanıtı harekâtı yaptırdığınız medyuma göre farklılık gösterir. Zira her sihrin bozulma vaziyeti mevzubahisidir. Sihirler ak ve kara sihir olarak ikiye parçalar ve bir terslik içindedir. Her ak sihir bir kara sihir ile bozulabilir ya da bütün tersi bir vaziyet mevzubahisidir. Burada ehemmiyetli olan şey sihrin bozulmasının önüne geçmek için çalıştığınız medyumun izlediği yöntem olacaktır. Harekâtı yaptıktan sonra operasyonun saklı kalması için bir görünmezlik yapmak ve bunun yanında harekât bitinde bir koruma kalkanı oluşturmak bu operasyonun bozulmasını eforlaştıracak vaziyetlerdir. Her ne olursa olsun bir sihre bozulamaz demek %100 doğru olmayacaktır.

Kategori: