Günümüzde medyumlara erişme yöntemi olarak 2 çeşit yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki surat surata görüşme yöntemiyle bulunan medyumlardır. Bu medyumlara daha evvel kendisine gitmiş ve memnun kalmış bireylerin önerileri ve referansları üzerine gidilmektedir. Bu tip medyumlar daha çok hacı, öğretmen, cinci, müneccim gibi adlarla anılmakta ve son derece ucuza operasyon yapan insanlardır.

Sihirler mevzusunda uzman olan bu bireyler meselelerinizi çözmek ismine usunuza gelebilecek her türlü ak ve kara sihir çeşitlerini uygulayabilirler. Meselenizin ayrıntılarını medyum şahsa aktardığınız zaman sizin için en iyi olacak operasyonu onlar size söylemekte ve ona göre de bir yol haritası çizmektedirler.

2. erişim biçimi ise internet üzerinden google arama motoruna medyum sözcüğünü yazarak internet sitesi olan medyumlara erişmektir. Bu bireyler daha çok çağdaş medyumlar olup alşimi, okültizm, doğa ötesi, teoloji, enerji gibi alanlarda eğitim yapmış ve kendisini geliştirmiş insanlardır. Mahalle arası medyumlarına göre daha farklı yöntemler ile çalışırlar ve fiyatları da natürel olarak öbürlerine kıyasla daha fazladır.

Burada ilk yöntem şu an için daha güç olduğu için genel olarak insanlar internet üzerinden medyum araştırmasına girmektedir. Zira Covid19 ve Pandemi surat surata görüşmelerin önüne geçmiş bu da insanları internet üzerinden medyum arayışına yöneltmiştir.

Ankara medyumları Türkiye’nin başşehri olan Ankara’da insanların meselelerini çözmek ismine onlara her türlü mevzuda hizmet veren bireylerdir. İnsanların içinden tek başına çıkmadığı mevzularda onlara her anlamda destek olmak ismine bildikleri doğaüstü ilimlerin dayanaklarıyla insanları meselelerinden kurtarmak temel görevleridir.

Türkiye’de yaşayan insanların büyük çoğunluğu gönül ilişkilerinde yaşadıkları kasvetlerden dolayı medyumlara müracaat etirler. medyumların en çok yaptıkları operasyonlar genel olarak bağlama sihri ve aşk sihri ismi verilen operasyonlardır. Bunlar ak sihir sınıfında sihirler olup insanların arasında bulunan sevgi bağını güçlendirme ismine yapılan operasyonlar olarak geçerler.

Bir de bunun bütün tersi olarak yapılan kara sihirler vardır. Bunlarda seven insanları ayırmak, insanların kendilerine fiziksel ve ruhsal olarak hasar vermek, şahıslardan intikam almak ismine yapılan sihirlerdir. Bu sihirlerin başında ise papaz sihri ismi verilen kara sihir gelmektedir. En sık kullanıla değişik kara sihirler soğutma sihri, ayırma sihri, sabun sihri, vefat sihri gibi sihir çeşitlerinden oluşmaktadır.

Kısacası Ankara medyumları sizlerin meselelerine göre sihir çeşitlerini tanımlayıp onlara göre size takviyeci olacaklardır. Sizler direk medyuma gidip bana şu sihri yapar mısın yerine meselenizi anlatırsanız medyumlar sizin isminize yapacakları bakımla size en uygun operasyonu söyleyeceklerdir.

Medyumların sizlerden operasyona başlamadan aldıkları resimler ve bilgiler cinlerin bu şahıslara erişmesi ve onları tesir altına alması için kullanılmaktadır. Kısacası Ankara’da yaşıyorsanız ve operasyon yaptırmak istiyorsanız çalışacağınız medyumun nerede olduğu ve nerede yaşadığı sizler açısından ehemmiyet talep etmemelidir. Yalnızca çalışacağınız medyumun deneyimli olması ve işini iyi yapması yeterli olacaktır.

İnsanların en sık kusura düştüğü mevzular arasında yaşadıkları bölgeden medyum seçme istekleri vardır. Bu hakikatinde güven açısından insanlar için ne kadar ehemmiyetli olsa da çok minik bir detaydır. Zira medyumlar bulundukları yerden binlerce km uzaklıkta ki insanlara dahi tesirli sihirler yapabilmektedirler. Misal verecek olursak İstanbul’da yaşayan bir medyum yapacağı işlemle Almanya’da yaşayan bir çiftin meselelerini çözüme kavuşturabilir. Zira sihirler cinler dayanağıyla yapılmaktadır ve cinlerin zaman ve mekan kavramları yoktur. istedikleri an ve dakika istedikleri yerlerde olabilirler. Bu özellikleri sayesinde onlara karar veren bireylerin operasyonun yapıldığı yerde olmalarına gerek yoktur.

Öncelikli olarak bu medyumu internet üzerinden seçtiğinizi düşünerek bunları yazıyorum.

Kategori: